Sjukanmälan och VAB

Spara favorit

Anmälan av sjukdom
Sjukdom ska av den anställde omedelbart anmälas till Servicecenter genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela den egna arbetsenheten om att du är sjuk.

Servicecenter meddelar HR-avdelningen om sjukfrånvaron som lägger in det i Egenrapporteringen. Servicecenter lägger vidare in en frånvarohänvisning och textinformation om att du är sjuk på din telefon. 

Kom också ihåg att, när du är tillbaka i tjänst, ändra hänvisningen från "Frånvarande" till "Närvarande" och ta bort textinformationen på din telefon eller kontakta oss på Servicecenter så hjälper vi dig med detta.   

Anmälan av VAB
Vård av barn meddelas av den anställde till Servicecenter genom att mejla kontakt@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4. Kom även ihåg att meddela den egna arbetsenheten om att du är hemma för vård av barn.

Efter återinträde i tjänst rapporterar den anställde själv både start och slutdatum för vab-perioden i Egenrapporteringen.