Semesterlön

Spara favorit

Semesterlön är den förhöjda lön som du har rätt till för varje betald semesterdag. Semesterlönen utgörs av den för arbetstagaren aktuella fasta lönen plus semestertillägg samt eventuell semesterlönegaranti. 

Läs mer om semesterlön