Samverkansavtal

Spara favorit

Samverkansavtalet ska medföra att alla anställda får ett ökat ansvar och inflytande och bidrar med sina ideer och kunskaper och engagemang för att utveckla verksamheten och villkoren för Mittuniversitetet, i såväl verksamhetsfrågor som policyfrågor.

Läs mer om samverkansavtalet