Rese- och traktamentsavtal

Spara favorit

Vid tjänsteresa och förrättning har tjänsteman rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Kostnadsersättningen, traktamentet och lönetillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar och sluta.

Mer information