Personalutbildning

Spara favorit

Viss personalutbildning anordnas centralt från HR-avdelningen. I övrigt ansvarar avdelningarna själva för att tillgodose de anställdas kompetensutveckling.

Kompetensförsörjning