Löneunderlag

Spara favorit

Löneunderlag (t ex övertid, tjänstledighet, skattejämkning mm) ska vara HR-avdelningen tillhanda senast den 5:e i månaden för att det skall komma med till den 25:e i samma månad.