Lika villkor

Spara favorit

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet.
Rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor. Som stöd och verkställande organ finns strategigruppen för lika villkor och universitetets handläggare för lika villkor. Inom respektive fakultet och inom förvaltningen och biblioteket har dessutom varje chef ett särskilt ansvar för att ett aktivt arbete för lika villkor bedrivs.

Övergripande mål och ansvar