Läkemedelsersättning

Spara favorit

En anställd har rätt till full ersättning för läkemedel (recept). Med läkemedel avses sådana varor på vilka läkemedelslagen (1992:859) skall tillämpas och är prisnedsatta. (Inom högkostnadsskyddet).

Sjukvård och läkemedel