Kostförmån

Spara favorit

Fri kost är en skattepliktig förmån för anställda och den uppkommer så snart en anställd har ätit av en måltid. Som arbetsgivare ska Mittuniversitetet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 

Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten för personal och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. 

Mer information om kostförmån