Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Spara favorit

Du som har en anställning med en sysselsättningsgrad som understiger 100 % har möjlighet att anmäla ditt intresse om att få din sysselsättningsgrad höjd.

Önskemålet gäller dig som är tillsvidareanställd och avser endast när behov av arbetskraft uppstår på det arbetsställe du är placerad på.

Arbetsgivaren gör en prövning av din begäran innan nyanställning sker. 

Blankett för ansökan om högre sysselsättningsgradLyssna