Företagshälsovård

Spara favorit

Mittuniversitetet har företagshälsovård på respektive campusort och har därmed tillgång till medicinsk, teknisk och psykosocial företagshälsovård.

Företagshälsovårdens personal består av företagsläkare, företagssköterska, företagssjukgymnast, beteendevetare och skyddsingenjör.

Företagshälsovården skall främst ägna sig åt förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetsrelaterade sjukdomar/skador som kan ha samband med arbetsmiljön. Vid andra sjukdomar hänvisas till vårdcentralen.

Gällande avtal för företagshälsovård