Flyttledighet

Spara favorit

Anställda har rätt till ledighet en flyttdag med lön/år. Flyttledighet rapporteras i Egenrapportering där även adressändringen görs.

Egenrapportering