Delpension

Spara favorit

Delpensionsavtalet innebär möjligheten, om arbetsgivaren så medger, att fr o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år.

Regler och beslut kring delpension