Brandskydd

Spara favorit

Varje anställd ska känna till:

  • var närmaste brandsläckare finns och hur den används
  • var närmaste utrymningsplan finns
  • utrymningsvägar
  • vilka åtgärder som ska vidtas vid brand
  • hur en utrymning ska genomföras
  • vilken uppsamlingsplats man ska bege sig till vid utrymning

Upplysningar om brandskydd kan du få genom Campusservice.
De studerande skall upplysas om utrymningsplanerna i samband med terminsintroduktionerna.

Säkerhet och krisstöd