Bisyssla

Spara favorit

Att ha bisyssla är i princip tillåtet, men det finns begränsningar för tre typer av bisysslor:

  • bisysslan är hindrande för arbetet (arbetshindrande bisyssla)
  • bisysslan är verksamhet som konkurrerar med myndighetens verksamhet (konkurrens-bisyssla)
  • bisysslan kan skada förtroendet för myndigheten (förtroendeskadlig bisyssla).

Regler för bisysslor