Att arbeta statligt

Spara favorit

Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige, att du utvecklar vår ekonomi och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Statens uppdrag är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om. Arbetsgivarverkets skrift "Att arbeta statligt" beskriver villkoren på ett sammanfattande sätt. 

Att arbeta statligt, 2011 Lyssna