Arbetstillstånd

Spara favorit

Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Det går alltså inte att resa till Sverige och vänta på beslut. Vid arbete under längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd.