Arbetsskador och tillbud

Spara favorit

Anmälan om arbetsskada görs på Arbetsgivarverkets hemsida, i samråd med närmaste chef och skyddsombud. En kopia på anmälan skickas sedan till HR-avdelningen. Som arbetsskada räknas de skador som lett till minst en dags sjukfrånvaro, behov av sjukvård eller bestående men. 
Mer information

Ett tillbud är en händelse som, om det gått illa, hade lett till sjukdom eller olycksfall med personskador.

Olycksfall i tjänsten eller yrkesskada betraktas i allmänhet under de första 180 dagarna (samordningstiden) som vanlig sjukledighet. Överstiger sjukledigheten 180 dagar skall fallet prövas av Försäkringskassan eller försäkringsrådet, varvid ersättning med 100% av inkomstbortfallet kan komma ifråga.