Arbetsmiljö på Mittuniversitetet

Spara favorit

Arbetsgivaren ansvarar för att universitetet erbjuder en god arbetsmiljö. Det är rektor som har det yttersta arbetsmiljöansvaret, men på varje avdelning är det avdelningschefen som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Vid universitetet finns en skyddskommitté.

Mer information om arbetsmiljön