Anställningsskydd

Spara favorit

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar bl a förfarandet vid uppsägning och när tidsbegränsad anställning inte förlängs. Vissa regler om statlig anställning finns i lagen om offentlig anställning (LOA) och i anställningsförordningen m fl författningar speciellt för statligt anställda.

Det finns också ett trygghetsavtal. Detta möjliggör olika åtgärder för att vid arbetsbrist underlätta övergång till ny anställning.