Introduktion för nyanställda

Spara favorit 4 okt oktober 2019

En god introduktion bäddar för en bra start på arbetsplatsen och blir förhoppningsvis tongivande för hela anställningstiden.

Förutom den introduktion som du får av din chef eller en utsedd kollega får du som nyanställd en inbjudan att delta i de introduktionsdagar som HR-avdelningen anordnar cirka två gånger om året.

Informationsmaterial för nyanställda:

Checklistor vid introduktion: