Arbete och förhandlingar

Spara favorit 17 sep september 2019

Vi jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

 

 

Administrativa rutiner

SACO:s samverkan med MIUN avseende den administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder.

Lokal samverkan

Lokal samverkan sker i de lokala samverkansgrupper (LSG) på respektive avdelning.

För chefer

De flesta chefer vid universitetet har valt att vara med i SACO. För oss i SACO är det naturligt att även beakta chefens situation vid organisationsförändringar eller andra ärenden. Vid eventuella konflikter mellan medarbetare och chefer är vi vana att företräda båda parter och leta en lösningar som gagnar båda parter.