Arbetsrätt och avtal

Spara favorit 12 sep september 2019

Som chef är det viktigt att känna till de arbetsrättsliga ramarna som gäller i ditt dagliga arbete.

 

 

Arbetsrätt

Genusvetenskap, genrebild, ojämlikhet

Anställningsformer

Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Nit och redlighet i rikets tjänst

Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) är en utmärkelse som tilldelas den som varit anställd hos staten under minst 30 år.

Rekrytering

Facklig samverkan

Mittuniversitetet har tillsammans med ST och Saco slutit ett lokalt avtal för samverkan. Avtalet reglerar hur alla viktigare förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska hanteras.

Avtal

Villkorsavtal

Villkorsavtalen reglerar villkor kring bland annat ledigheter, arbetstider och uppsägningstider.

Anställningsordning

Mittuniversitetets anställningsordning

Appointments procedure for teachers at Mid Sweden University

Läs mer

För chefer