Retendo – verktyg för tjänsteplanering

Spara favorit 29 nov november 2018
PB Retendo
Tjänsteplaneringsprocessen

Retendo är ett verktyg för att tjänsteplanera all personal inom Mittuniversitetet, inte bara personal som bemannar kurstillfällen inom grundutbildningen, utan även personal som bemannar interna och externa projektuppdrag samt all övrig personal inom Mittuniversitetet. Syftar till att effektivisera tjänsteplaneringsprocessen och ge större säkerhet i planeringen.

Rollbeskrivning RetendoLyssna


Följande tidplan gäller för 2018:


2018-03-22   Prognos för kvartal 1 2018 ska vara klar.
2018-04-02   Från centralt håll kopieras all tjänsteplanering från 2018 till 2019.
2018-09-28   All in- och utlåning klar för 2019.
2018-10-05   All tjänsteplanering klar för 2019.
2018-12-14   Senaste datum för publicering av 2019 års tjänsteplanering.

Aktuellt 
 
2018-11-21   Integrationen mot nya Ladok3
Med anledning av Ladoks uppgradering anpassas också integrationen mot Retendo, anpassningarna och acceptanstesterna kommer pågå åtminstone fram t.o.m. 30/11. Fram till dess kommer inga nya kurstillfällen eller delmoment att läsas in till Retendo. 

2018-09-05   Ny Ekonomirapport
Den 5 september driftsattes en ny Ekonomirapport där konteringsunderlag kan fås ut per person och månad. Rapporten återfinns i Retendo under menyalternativet Rapporter och heter Ekonomirapport.

 

FAQ

Hur inaktiverar jag personal som slutat?

Svar: När personal avslutat sin anställning och man önskar inaktivera denne så fyller man i ett t.o.m. datum och avslutad datum under Register - Personal - Anställda. Redigera fälten Avslutad under Filken Anställningsdata och fältet tom datum under Tjänst. Glöm inte att spara!

Går det att lägga upp ny personal manuellt i Retendo?

Svar: Det går att lägga upp personal manuellt i Retendo. Se instruktionsfilmen som leverantören tillhandahåller. 

Går det att ändra kurskod på befintligt uppdrag?

Svar: Det går att ändra befintlig kurskod i de fall där uppdragen fått ny kurskod, därmed kan man behålla den planering som är gjord. Viktigt är att hela kodsträngen måste vara korrekt så att uppdateringar hittar rätt!

Sker en omräkning av bemanningsbar tid automatiskt vid sjukfrånvaro, vabb och föräldraledighet?

Svar: Bemanningsbar tid räknas om automatiskt när planerad frånvaro ändras. OBS planerad frånvaro ej utfall frånvaro!

Tips och trix

Instruktionsfilmer

När du loggat in i Retendo så hittar du i det högra hörnet en knapp med ett ?. klicka på den så får du upp en lista med med olika instruktionsfilmer som leverantören tillhandahåller.  

20
5

Läs mer

För chefer

Kontakt

Systemansvarig
Kenneth Johansson (ULS)

Användarråd
Ann Ottestig (MKV)
Karina Göransson (DES)
Marie Frykland (UTV)
Pontus Cavallie-Wase (HUV)
Åsa Danvind (KMT)

Planeringsbehörighet

För planeringsbehörighet fyll i blanketten och skicka in till systemansvarig!

BehörighetsblankettLyssna