Retendo – verktyg för tjänsteplanering

Spara favorit 6 maj maj 2019
Retendo processbild 190124
Tjänsteplaneringsprocessen

Retendo är ett verktyg för att tjänsteplanera all personal inom Mittuniversitetet, inte bara personal som bemannar kurstillfällen inom grundutbildningen, utan även personal som bemannar interna och externa projektuppdrag samt all övrig personal inom Mittuniversitetet. Syftar till att effektivisera tjänsteplaneringsprocessen och ge större säkerhet i planeringen.

Rollbeskrivning RetendoLyssna


Tidplan för 2019:


2019-03-25   Sista registreringsdag för prognos helår 2019
2019-04-02   Från centralt håll kopieras all tjänsteplanering från 2019 till 2020
2019-06-20   Sista registreringsdag för rättning av lön kvartal 2 2019 
2019-09-27   Sista registreringsdag, inklusive accepterande, för in- och utlåning 2020
2019-10-04   Sista registreringsdag för budgeterad tjänsteplanering 2020
2019-12-13   Sista registreringsdag för rättning av lön helåret 2019 
2019-12-15   Senaste datum för publicering av 2020 års tjänsteplanering.

Aktuellt 

2019-05-06   Release maj 2019
Idag driftsattes maj-releasen, bland fåtalet ändringar märks att informationen kring in- och utlåning har förenklats, se detaljerad info på länken: Release maj 2019.

2019-03-13   Daglig inläsning av nya och ändrade uppdrag för innevarande år
Från den 13/3 blir också uppdrag för innevarande år inlästa dagligen till Retendo med nya och ändrade uppdragsuppgifter från Atlas, Stina och Ladok. Tidigare gjordes inläsningen av uppdrag för innevarande år endast vid sex bestämda tillfällen under året, då uppgifterna om Planeringstal, Antal registrerade och Genomströmning var som mest tillförlitliga. Den nya dagliga inläsningen innebär en större transparens av uppdragsuppgifterna i Atlas, Stina, Ladok och Retendo, samtidigt är det bra att vara medveten om att uppgifterna om Planeringstal, Antal registrerade och Genomströmning kan vara mer eller mindre "sanna" under året, därför har en datumtabell tagits fram för att ge stöd för när dessa uppgifter är som mest tillförlitliga för HUV respektive NMT. DatumtabellenLyssna återfinns i länken Information om Produktionsplaneringsprocessen (sid 4) på medarbetarportalens sida om Produktionsplaneringsprocessen.    

2019-02-28   Exempel på årshjul för tjänsteplanering (MKV)
I högermarginalen på denna sida finns en pdf-länk som visar ett exempel på hur ett årshjul för arbetet i Retendo kan se ut.  Årshjulet är framtaget av MKV och har använts på institutionen under det senaste året. Årshjulet kan förhoppningsvis fungera som stöd och inspiration för andra institutioner i arbetet med att tjänsteplanera i Retendo.  

2019-01-01   Användarrådet
Från årsskiftet representeras användarrådet, som jobbar med förvaltningen av Retendo, av delvis nya personer, se kontaktrutan uppe till höger. 

 

FAQ

Hur inaktiverar jag personal som slutat?

Svar: När personal avslutat sin anställning och man önskar inaktivera denne så fyller man i ett t.o.m. datum och avslutad datum under Register - Personal - Anställda. Redigera fälten Avslutad under fliken Anställningsdata och fältet tom datum under Tjänst. Glöm inte att spara!

Går det att lägga upp ny personal manuellt i Retendo?

Svar: Det går att lägga upp personal manuellt i Retendo. Se instruktionsfilmen som leverantören tillhandahåller. 

Går det att ändra kurskod på befintligt uppdrag?

Svar: Det går att ändra befintlig kurskod i de fall där uppdragen fått ny kurskod, därmed kan man behålla den planering som är gjord. Viktigt är att hela kodsträngen måste vara korrekt så att uppdateringar hittar rätt!

Sker en omräkning av bemanningsbar tid automatiskt vid sjukfrånvaro, vabb och föräldraledighet?

Svar: Bemanningsbar tid räknas om automatiskt när planerad frånvaro ändras. OBS planerad frånvaro ej utfall frånvaro!

Tips och trix

Instruktionsfilmer

När du loggat in i Retendo så hittar du i det högra hörnet en knapp med ett ?. klicka på den så får du upp en lista med med olika instruktionsfilmer som leverantören tillhandahåller.  

20
5

Läs mer

För chefer