STINA – verktyg för studentplanering och intäktsanalys

Spara favorit 31 jan januari 2019
Processkarta för STINA

STINA är ett verktyg för att stödja studentplaneringen vid universitetet samt beräkna universitetets planerade intäkter. Verktyget ska bistå ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.

STINA ingår också som ett system i produktionsplaneringsprocessen.

Det som är "på gång" kring STINA publiceras på första fliken i systemet (STINA förstasida), där finns också alla manualer tillgängliga.

Rollbeskrivning STINALyssna

Tidplan för 2019

Prognos 1 - uppdaterad - 29 mars
Prognos 1 - godkänns av dekan - 29 mars
Prognos 2 - uppdaterad - 1 juli
Budget - godkänns av GK1 - 4 oktober
Budget - godkänns av GK2 - 4 oktober
Budget - godkänns av GK3 (dekan) - 4 oktober
Prognos 3 - uppdaterad - 3 oktober
Prognos 3 - godkänns av dekan - 4 oktober
Prognos 4 har inga godkännandesteg

Tips och trix

Viktigt om radstatus vid uppdatering!

Om du arbetar med att uppdatera rader i STINA som har radstatus "60 - Inläst ej matchad" eller "80 - Inläst ej matchad - multimatch", måste du ändra radstatus innan du sparar. När vi läser in nytt utfall rensas alla rader med status 60 och 80 bort, och du förlorar de ändringar du har gjort. 

Rekommenderad webbläsare

Chrome är den webbläsare som fungerar bäst när du ska jobba i STINA (student och intäktsanalys). Om du får problem med att informationen inte sparas kan datorns "cashminne" behöva rensas. På Stina:s förstasida finns en manual hur du ska göra.

99
2

Läs mer

För chefer

Kontakt

Systemansvarig:

Eva Rodin Svantesson (ULS)
Carina Wikstrand (ULS)

Superanvändare:

Mia Wiklander (HUV)
Cecilia Kankaanoja (HUV)
Pär-Ove Forss (NMT)
Sam Lodin (NMT)

Genväg till STINA

Logga in i LISA (du hittar LISA i verktygsmenyn som finns i den övre menyraden) och gå sedan vidare genom att välja "STINA-studentplanering" i rullistan längst upp till höger. Inloggning i STINA sker via fliken "inmatning".