Produktionsplaneringsprocessen

Spara favorit 9 apr april 2018
ppp
Produktionsplaneringsprocessen

Mittuniversitetets Produktionsplaneringsprocess syftar till att förkorta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Information om ProduktionsplaneringsprocessenLyssna

I ATLAS registreras samtliga kurstillfällen inom grundutbildningen. När anmälningskoden registreras överförs informationen till STINA där intäkterna planeras för respektive kurstillfälle. Då kurstillfället är planerat i Stina överförs informationen till RETENDO där kurstillfället tjänsteplaneras, externa projektuppdrag registreras i nuläget manuellt i Retendo för att därefter tjänsteplaneras. Varje höst exporteras all tjänsteplanering för kommande år till HYPERGENE, där budgetplaneringen påbörjas för att sedan vara klar och beslutas av universitetsstyrelsen i mitten av december.