Planeringsverktyg

Spara favorit Skriv ut 15 sep september 2017
Planeringsprocessen 2017

För att underlätta Mittuniversitetets planering har planeringsverktyg för utbildning, bemanning och ekonomi knutits ihop till en samlad planeringsprocess.

De verktyg det handlar om är budgetverktyget Hypergene, tjänsteplaneringsverktyget Retendo samt utbildnings- och intäktsplaneringsverktyget Stina.

Här hittar du vägledning och stöd för respektive verktyg.

Hypergene – budgetverktyg

Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter.

Retendo – tjänsteplaneringsverktyg

Retendo är ett verktyg för att hantera tjänsteplanering av lärare och forskare och för uppföljning av resurser. Syftar till att effektivisera tjänsteplaneringsprocessen och ge större säkerhet i planeringen.

STINA – verktyg för studentplanering och intäktsanalys

STINA är ett verktyg för att stödja studentplaneringen vid universitetet samt beräkna universitetets planerade intäkter. Verktyget ska bistå ledningen med underlag för att rapportera enligt de krav som ställs på verksamheten, internt och externt.