Produktionsplaneringsprocessen

Spara favorit 27 okt oktober 2019
Produktionsplaneringsprocessen
Produktionsplaneringsprocessen

Mittuniversitetets Produktionsplaneringsprocess syftar till att förkorta ledtider, undvika manuellt dubbelarbete och öka datakvalitén i de system som används i planeringsarbetet för produktionen.

Information om ProduktionsplaneringsprocessenLyssna


Följande tidplan gäller för 2019:


2019-08-23  Alla kurstillfällen för kommande budgetår ska vara planerade, med anmälningskod, i ATLAS.
2019-09-20  Alla kurstillfällen för kommande budgetår ska vara planerade med status "30" i STINA.
2019-10-04  All tjänsteplanering för kommande budgetår ska vara klar i Retendo.
2019-10-18  Budget för alla avdelningar ska vara klar i Hypergene inför verksamhetsdialogerna.
2019-12-10  Universitetsstyrelsen beslutar om budgeten för kommande år.
* Budgetåret avser perioden 20200101-20201231


I ATLAS registreras samtliga kurstillfällen inom grundutbildningen. När anmälningskoden registreras överförs informationen till STINA där intäkterna planeras för respektive kurstillfälle. Då kurstillfället är planerat i Stina överförs informationen till RETENDO där kurstillfället tjänsteplaneras, externa projektuppdrag registreras i nuläget manuellt i Retendo för att därefter tjänsteplaneras. Varje höst exporteras all tjänsteplanering för kommande år till HYPERGENE, där budgetplaneringen påbörjas för att sedan vara klar och beslutas av universitetsstyrelsen i mitten av december.