Näringsliv och offentlig sektor

Spara favorit 2 okt oktober 2017

Både näringslivet och offentlig sektor vill samarbeta med universitet. Däremot sker det inte i så stor utsträckning.

Bara 20 procent av alla företag i Sverige samverkar på ett eller annat sätt med olika universitet.  74 procent av alla företag hävdar även att universitetsvärlden är ointresserad av att samarbeta.

Några saker som näringslivet och offentlig sektor upplever som problematisk är att det som sker inom universitetet är väldigt svårbegripligt. Ett annat problem är att det är svårt att hitta den information som finns, till exempel forskningsresultat.

Det näringslivet och offentlig önskade fanns är bland annat mötesplatser, fysiska och via webb, samt att kommunikationen var enklare att förstå.

Samarbete med näringslivet och offentlig kommer att bli ett allt viktigare för att finansiera både utbildningar och forskning. Det ställs även krav från politiskt håll på att universitetsvärlden inte ska fortsätta se sig själv som en separat del utan som en del av samhället.

För att både möta näringslivets, offentlig sektors och politikers krav på en större öppenhet och tillgänglighet är det därför viktigt att strategiskt både satsa på att göra kommunikationen mer lättbegriplig samt skapa forum där universitetsvärlden och offentlig sektor samt näringslivet kan mötas.