Medier

Spara favorit 2 okt oktober 2017
Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Målgruppen medier vill ha sådan information som har ett nyhetsvärde. Det kan handla om forskning, utbildning eller om organisationen Mittuniversitetet.

 För att nå ut i media är det därför viktigt med kunskaper i nyhetsvärdering hos anställda på Mittuniversitetet.

Medier vill ha en blandning av formella och informella kontakter, de vill alltså både få pressmeddelanden och ha personlig kontakt. Sociala medier, främst Twitter, är också en viktig kanal.

När det gäller effekter kan vi se via vårt mediabevakningssystem Notified att våra pressmeddelanden och nyhetstips ger effekt i publicerade artiklar och inslag i radio/TV. Det finns en potential att få än bättre genomslag, framförallt inom forskning, om vi har möjlighet att satsa mer på att jobba med målgruppen media.