Leverantörer

Spara favorit 11 dec december 2018

På denna sida finns information om Mittuniversitetets upphandlade leverantörer inom kommunikationsområdet. Alla avtal och upphandlingsdokument och detaljerad information om vad som ingår i avtalet finns på dokumentservern under Kommunikation/Avdelningen/Upphandlingar och avtal.

Film och streaming
Leverantör: Slice
Dnr: MIUN 2016/764
Kontaktperson: Jonne Eckenberger
Avtalet omfattar: två områden, dels streaming av event, dels produktion av film och podd. Läs mer på sidan om film, där det finns avropsmallar, kontaktuppgifter m m
Ansvarig på KOM: Kicki Strandh

Fotografering
Leverantör: Tina Stafrén och Olle Melkerhed
Dnr:  MIUN 2017/1614
Kontaktperson: Olle Melkerhed, tel. 070-348 82 00, Sundsvall; Tina Stafrén, tel. 070-572 27 29, Östersund
Avtalet omfattar: Avtalet gäller från och med 1 december 2017. Avtalet är uppdelat i två geografiska områden där Olle Melkerhed ansvarar för Sundsvall och Tina Stafrén för Östersund. Båda fotografer ansvarar för fotografering på var sitt campus inom följande områden:
– Profilerande verksamhetsbilder
– Event/Reportage/Ad hoc
– Porträttbilder 

Förvaltning av webb och EpiServer
Leverantör: Knowit och Osynlig (underleveratantör inom design och användbarhet)
Dnr:
Kontaktperson: Knowit: Joakim Jormelin Osynlig: Minna Sundström
Avtalet omfattar: förvaltrning, support och vidareutveckling av våra webbplatser baserade på EPi (miun.se, medarbetarportalen och projektsiter).
Ansvarig på KOM: Bengt Nilsson

Kommunikationstjänster (strategi, koncept, produktion)
Leverantör: Gullers Grupp
Dnr: MIUN 2016/503
Kontaktperson: Katarina Gentzel Sandberg
Avtalet omfattar: strategier, analystjänster, rådgivning, medieutbildning, stöd för budskapsformulering, produktion, koncept
Ansvarig på KOM: Kicki Strandh

Mediebyrå
Leverantör: Nowa Kommunikation
Dnr: MIUN 2018/1693.
Kontaktperson: Therese Fränberg, tel 031-712 73 00 / 0709-70 22 13. 
Avtalet omfattar: rådgivning om medieval
Ansvarig på KOM: Anna Ossung

Tryckeri
Leverantör: Lenanders Grafiska
Dnr: MIUN 2016/1107 
Kontaktperson: Claes Aronsson
Avtalet omfattar: tryckeritjänster
Ansvarig på KOM: Matilda Eliasson

Prislista 2017 internt tryck storformat, vaktmästeriet ÖstersundLyssna

Översättningstjänster
Leverantör: Semantix
Dnr:
Kontaktperson: Madelene Gasslander
Avtalet omfattar: Översättning och språkgranskning, alla språk
Ansvarig på KOM: Kristina Söderström