Tonalitet i text

Spara favorit 14 dec december 2016

Känslan som vi vill förmedla i vår kommunikation:

  • Ett rakt, enkelt språk – vi undviker onödigt svåra begrepp, förkortningar och daterade utryck

  • Det vi skriver ska ha betydelse för mottagaren (nytta) – det betyder att vi måste lära känna våra målgrupper och förstå deras värld och att vi ska använda ett språk som de vi kommunicerar med känner sig bekväma med

  • Texter ska inspirera och ge bilden av en välkomnande samhörighet (närhet) - En gemenskap där man har möjlighet att utvecklas och att förverkliga sina möjligheter tillsammans med alla andra på Mittuniversitetet

  • Det finns ett driv i hur vi uttrycker oss som präglas av vetgirighet, framåtanda, vilja och energi (nyfikenhet).