Ljud och musik

Spara favorit 9 mar mars 2017
  • Fokus på delaktighet och gemenskap i musiken. Instrument, melodier och röster ska samverka. Välj musik som inte har allt för många instrument (med väldigt många instrument och ljudmattor på varandra hamnar man istället i Carefree).

  • Musiken bör vara optimistisk och ha en lättsamt enkel tonalitet.

  • Välj musik med akustiska instrument (exempelvis akustisk gitarr, banjo, percussion) som förmedlar mänsklig närhet och lekfullthet. (Snarare än insturment med syntetiskt/metalliskt sound och musik som känns kontrollerad och maskinell). Musiken får gärna bygga på gensvar och upprepningar, och följa en etablerad norm som gör att den inte direkt bjuder på några överraskningar men ändå innehåller nya inslag och variationer.  

  • Musikens syfte är sprida glädje och bygga tillhörighet, exempelvis genom bekanta melodier och texter som man känner igen och kan sjunga med i.

  • Tänk ocskså på att det visuella påverkar hur man uppfattar musiken, och musiken påverkar hur man uppfattar det visuella, och därmed behövs det balanseras. Om man exempelvis har många långa sekvenser i en film (vilket gör att filmen drar nedåt i Needscope-kartan) kan en lättsam melodi vara ett bra verktyg för att ”pigga upp” och skapa tempo. I en film med en massa korta klipp till musiken kan man balansera upp genom att ha musik med lite lägre tempo och kanske en mindre "pigg" melodi.

  • Tystnad uppfattas som jobbig och undviks oftast.

  • Naturljud eller naturliga ljud fungerar bra.