E-post

Spara favorit

Se sid 23–24 i Informations- och utbildningsmaterialet på personuppgiftshanteringssidan

Vid e-postutskick till grupp av personer där externa mottagare ingår tänk på att lägga in adresserna i fältet hemlig kopia för att ej sprida personuppgifter (om du inte har mottagarnas samtycke).