Checklistor

Spara favorit 24 jun juni 2019

På denna sida finns de checklistor som vänder sig internt till kommunikationsavdelningen som ett stöd i arbetet som kommunikatör.

Att arrangera och kommunicera en konferens

Att arrangera en konferens innebär oftast en hel del arbete. Kommunikation är en viktig del för att skapa kännedom om konferensen och för att locka deltagare. 

Spridningsplan för poddar

Du som tar fram en poddserie måste också planera hur podden ska spridas och nå lyssnare. Med hjälp av den här mallen kan du definiera vilka podden ska nå och hur det ska gå till.

Checklista normmedveten kommunikation

Kommunikation är ett maktmedel så till vida att vi i stor utsträckning kan befästa eller sticka hål på fördomar och förlegade normer. Därför är det så viktigt att vi som kommunikatörer iakttar oss själva och integrerar reflektion och ifrågasättande i våra ordval, bildval och tankemönster.

Övriga checklistor och mallar

På kommunikationssidorna för alla medarbetare finns övriga checklistor.

På kommunikationsavdelningens gemensamma server under Avdelningen/Avdelningsrutiner finns många av avdelningens rutiner dokumenterade. De fungerar också som en form av checklistor.