Filmgrafik

Spara favorit 5 nov november 2018

Mittuniversitetet har tagit fram enhetlig filmgrafik som kan användas i externa och interna produktioner.

Photoshopmallar

Det finns två photoshopmallar att ladda ner. Välj den mall som överensstämmer med filmens upplösning, antingen HD 720 eller HD 1080.

I respektive mall finns namnskyltar, filmtitel/starttexter, sluttexter och tumnagelbild. Typsnitten är Gill Sans Regular och Gill Sans Bold. Det går även att välja färdiga profilfärger för bakgrunder i photoshopmallen.

Filmvinjetter för Mittuniversitetet och universitetets forskningscentrum finns tillgängliga på Vimeo, https://vimeopro.com/mittuniversitetet/vinjetter-introoutro

Manual

Regler för Mittuniversitetets filmgrafik
LyssnaManualen är en bilaga till Mittuniversitetets grafiska profilmanual