E-postsignatur

Spara favorit 13 dec december 2016

Varje år skickas miljontals e-postmeddelanden från Mittuniversitetet. För att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden bör vi använda en gemensam e-postsignatur. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation. Ingen logotyp eller bild ska läggas till i e-postsignaturen.

Din e-postsignatur ställs in i ditt e-postprogram enligt följande formateringshänvisningar:

För PC:
Namn: Arial, 10 punkter, versala bokstäver
Mittuniversitetet: Arial, 10 punkter, versala bokstäver
Övrig text: Arial, 10 punkter
Färg: Svart

Så här gör du:

  1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook

  2. Välj sedan Alternativ i vänstermenyn

  3. Välj där E-post i vänstermenyn

  4. Välj knappen Signaturer ... (mitt på sidan någonstans)

  5. Skriv in din signatur och formatera enligt instruktionerna på den här sidan och klicka sedan på ok

 

För Mac:
Namn: Arial, 12 punkter, versala bokstäver
Mittuniversitetet: Arial, 12 punkter, versala bokstäver
Övrig text: Arial, 12 punkter
Färg: Svart

Så här gör du:

  1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn

  2. Välj Signaturer under E-post

  3. Klicka på +

  4. Dubbelklicka på Namnlös och namnge signaturen (det här namnet syns inte i signaturen)

  5. Skriv in din signatur och formatera enligt instruktionerna på den här sidan och stäng sedan rutan.

E-postsignatur på svenska

E-mail signature