Hur Mittuniversitetets varumärke får användas

Spara favorit 3 apr april 2018
Exteriör Campus Sundsvall

På den här sidan finns riktlinjer kring hur Mittuniversitetets varumärket bör och får användas. Det finns även regler kring hur externa aktörer får nyttja varumärket.

Logotypen ska användas av alla medarbetare i tryckt och digitalt material där Mittuniversitetet är avsändare. Medarbetare som tillhör en centrumbildning använder i första hand centrumbildningens undervarumärke.

Följande principer ska följas då vi får frågor av andra (företag, studenter, samarbetspartners med flera) om att använda vårt varumärke i form av vår logotyp i sin kommunikation. Dessa riktlinjer gäller även våra undervarumärken.

Vi ska vara restriktiva och tänka till innan vi godkänner förfrågningar om att använda vår logotyp. Finns det ett strategiskt värde för Mittuniversitetet/forskningscentrumet att synas i det sammanhanget? Om inte, bör det inte godkännas.

 

Tillfällen då logotypen får användas av externa

  • Logotypen får användas om det rör sig om ett samarbetsprojekt, uppdragsforskning eller liknande som görs i samverkan med andra organisationer. Regler finns i den grafiska profilen för hur detta kan se ut.

  • Logotypen kan få användas av Mittuniversitetets leverantörer, men det ska i så fall ske i samråd med kommunikationschef. Det kan röra sig om ett case som leverantören vill lyfta, eller en listning av leverantörens kunder på deras webbplats.
     
  • Studenter använder universitetets logotyp i kandidat- och magisteruppsatser utifrån fastställda mallar. I samråd med kommunikationsavdelningen kan studenter i undantagsfall få tillstånd att använda logotypen i sammanhang där även Mittuniversitetet marknadsförs.


Tillfällen då logotypen inte får användas av externa

  • Logotypen får inte användas om det rör sig om en ren kundrelation, till exempel en organisation har köpt labbtid och testat sin produkt och vill använda vår logotyp som kvalitetsstämpel. I detta fall kan de få skriva att de testat sin produkt i vårt labb, men de får inte använda logotypen. Om det är ett forskningsprojekt så kan det vara en annan bedömning, då det kan ingå i principen ”samarbetspartners” (se ovan)

  • Logotypen får inte användas av studenter på till exempel CV:s eller i olika projekts webbsidor som exempelvis har fått stöd från Miun Innovation.

Om det uppstår tveksamheter kring hur logotypen ska användas, kontakta ansvarig för grafiska profilen på kommunikationsavdelningen.