Logotyp

Spara favorit 3 apr april 2018

Mittuniversitets logotyp består av två element, den blå-gula symbolen och ordmärket, det vill säga namnet.

Den blå-gula symbolen kan ses som en bild av den region vi verkar i, där det blå i symbolen kan vara både fjälltoppar (fjällregionen) och vågor på havet (kustregionen). Och det gula kan symbolisera solen och ljuset. Genom att symbolen vridits en aning bildas även ett "M" i mitten. 

I en alltmer internationell miljö känns det naturligt att låta det engelska namnet vara en del av Mittuniversitetets logotyp. Därför består ordmärket både av det svenska och det engelska namnet med en skiljelinje däremellan.

Mittuniversitetets logotyp är en vidareutveckling av den logotyp som varit Mitthögskolans starka kännetecken. Den blå och gula färgen finns kvar men har renodlats för att lättare kunna återges i tryck. Symbolens grundform finns också kvar men proportionerna har blivit mer harmoniska och kanterna har rundats av för att ge ett mjukare och mer dynamiskt intryck. 

Färg eller svart/vit
Mittuniversitetets logotyp är i sin ursprungsform blå och gul med svart text. Logotypen kan även användas med vit text eller visas helvit eller helsvart beroende på aktuell bakgrundsfärg. Intruktioner om hur logotypen får återges återfinns i den grafiska manualen. Den bör inte återges i färg på blå eller gul bakgrund.

Storlek
Minsta måttet för att återge logotypen är 25 mm bredd. Reproduceras logotypen i mindre skala blir läsbarheten inte tillräcklig. Logotypens proportioner (bredden i förhållande till höjden) är fasta och ska aldrig förändras.

Logotypens frizon
För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att säkerställa en frizon runt logotypen. Storleken på frizonen utgörs av höjden på versala ”M” i ordmärket. Inga grafiska uttryck så som ramar, färgplattor med mera får förekomma innanför frizonen.

Avatar
I sociala medier används logotypens symbol som avatar.

Speciella rekommendationer
När det gäller utformning av till exempel skyltar, annonser eller profilprodukter kan speciella rekommendationer vara aktuella.

 

Logotyper att ladda ner