Alumner

Spara favorit 5 mar mars 2019
Studenter, Sundsvall, utomhus

Målgruppen består av tidigare eller nuvarande student och anställd vid Mittuniversitetet, även tidigare Mitthögskolan.

Målgruppens kommunikationsbehov är:

  • För alumner handlar det främst om att bibehålla kontakten med lärare och före detta studiekompisar efter avslutad examen.
  • Ha koll på vad som händer på Mittuniversitetet gällande forskning mm.
  • Vill "ge tillbaka" till universitetet i form av gästföreläsningar och mentorskap mm.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningarna handlar främst om att bibehålla och vårda relationen med våra alumner. För alumnerna är de personliga nätverk med lärare och studiekompisar som hen skapade under sin studietid a och o. För Mittuniversitetet är det värdefullt att få ta del av hur det går för våra alumner och skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete, bland annat genom dessa nätverk. När våra alumner delar med sig av sina erfarenheter från studier och arbetsliv bidrar de till att utveckla våra utbildningar och stärka universitetets koppling till omvärlden.

Kanalstrategi:

  • Vi behöver ta fram en modell/checklista tillsammans med samverkansavdelningen för hur vi bygger en framgångsrik alumnverksamhet ute på avdelningarna. Modellen ska spridas internt för de verksamheter som önskar startar/"få liv" i sin alumnverksamhet.
  • Vi behöver använda de goda exempel på framgångsrika alumnverksamheter som finns ute på avdelningarna. Låt de goda exemplen inspirera andra!
  • Vi behöver se över vilka kanaler som ska användas för alumnverksamheten. Är det LinkedIn som vi ska använda eller vårt eget alumnnätverk? Diskussioner bör föras med samverkansavdelningen.