Potentiella studenter

Spara favorit 5 mar mars 2019
Öppet hus i Östersund

För våra potentiella studenter är gemenskap, engagemang och en känsla av meningsfullhet viktiga drivkrafter när det gäller studier.

De studenter som söker utbildning hos oss är ofta ärliga, varma, öppna och inkluderande. Deras kommunikationsbehov är:

  • Bli lockade och känna att Mittuniversitetet och våra utbildningar är rätt val för dem.
  • De vill hitta rätt kontaktvägar om de har frågor.
  • Hitta den information de letar efter snabbt så att de kan fördjupa sina kunskaper om oss och våra utbildningar.
  • Hitta information om campus och studentlivet.
  • Hitta information om distansstudier.

Så här jobbar vi med studentrekrytering

Vi samordnar studentrekryteringsarbetet på Mittuniversitetet i syfte att få bästa effekt av de samlade insatserna. Läs mer om hur vi arbetar här

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningen handlar om att nå potentiella studenter i det brus av information som finns idag. För oss handlar det också om att skapa ökad attraktionskraft för Mittuniversitetet och våra utbildningar så att fler potentiella studenter väljer oss.