Examinerade studenter

Spara favorit 5 mar mars 2019

Målgruppen består av studenter som avslutar sina studier vid Mittuniversitetet.

Deras kommunikationsbehov är:

  • De vill få information om hur de ansöker om examen.
  • De vill få information om avslutningshögtiden.
  • De vill få information om hur de behåller kontakten med Mittuniversitetet, till exempel genom alumnätverket.

Det här behöver vi utveckla:

Kommunikationsutmaningarna är att se till att målgruppen får den information de letar efter, samt ser till att vi bibehåller relationen med våra studenter som avslutar sina studier hos oss.

Kanalstrategi:
Vi behöver utveckla kommunikationsinsatserna mot målgruppen för att bibehålla relationer och engagemang även efter avslutade studier. Särskilt fokus blir att bygga upp en fungerande alumnverksamhet vid resp utbildning.