Välkomstbrev

Spara favorit 16 jul juli 2019
Medarbetare

I välkomstbreven hittar antagna studenter allmän information inför sina studier som till exempel litteraturlistor och kontaktuppgifter till lärare och studieadministrativ personal.

I det antagningsbesked som skickas ut från antagning.se till studenter som antagits på en utbildning finns en länk till en sida, miun.se/antagen, där information till nyantagna studenter finns samlad.

Här hittar också studenterna information om hur de får tillgång till sina välkomstbrev för just den utbildning hen antagits till, miun.se/valkomstbrev. I välkomstbreven finns information om det mesta studenterna behöver som t.ex när det är upprop och länkar till schema med mera.