SMS-tjänst

Spara favorit 16 jul juli 2019
Medarbetare, möte

SERGEL SMS COMPOSER är en tjänst för snabb utsändning via SMS till många mottagare samtidigt. Tjänsten anropas via ett webbgrässnitt eller Web Services (WS).

SMS-tjänsten Sergel SMS Composer kan användas vid situationer som kan uppfattas som en kris- och/eller säkerhetsrisk. Vi kan också inom ramen för detta skapa andra SMS-grupper, till exempel för enskilda utbildningar/program vid exempelvis teknikstrul snabbt kommunicera med en identifierad målgrupp.

Så här skapar man SMS-grupper: