E-postsignatur

Spara favorit 19 sep september 2019

Varje år skickas miljontals e-postmeddelanden från Mittuniversitetet. För att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden bör vi använda en gemensam e-postsignatur. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation. Ingen logotyp eller bild ska läggas till i e-postsignaturen.

Mallar på svenska och engelska finns inlagda i Outlook. För att föra in dina personliga kontakuppgifter, gör enligt följande:

Så här lägger du in den nya signaturen för PC

1. Välj ”ny e-post”

2. Klicka på ikonen ”signatur” och välj ”signaturer” för att redigera.

3. Markera MIUN Swedish Signature eller MIUN English Signature och redigera i textrutan nedanför.

4. Fyll in dina personliga kontaktuppgifter

5. De valfria länkarna till din personliga sida, facebook och twitter länkar du till genom att klicka på länkikonen och där fylla i URL-adressen

6. Nu kan du lägga in din signatur som standardsignatur genom att välja den i bläddermenyn för ”nya meddelanden”. Klicka ok för att spara.

7. Längst ned i signaturen finns information om hur vi behandlar personuppgifter. Den är obligatorisk och får inte tas bort. 

 

Så här lägger du in den nya signaturen för Mac

1. Välj ”nytt meddelande”

2. Klicka på ikonen ”signatur” och välj ”redigera signaturer”.

3. Markera MIUN Swedish Signature eller MIUN English Signature och klicka på ”redigera”.

4. Fyll in dina personliga kontaktuppgifter

5. De valfria länkarna till din personliga sida, facebook och twitter länkar du till genom att klicka på länkikonen och där fylla i URL-adressen

6. Klicka bort och välj spara. Nu kan du lägga in din signatur som standardsignatur genom att välja den i bläddermenyn för ”nya meddelanden” när du är i läget ”redigera signaturer”. 

7. Längst ned i signaturen finns information om hur vi behandlar personuppgifter. Den är obligatorisk och får inte tas bort. 

 

Undvik logotyper och symboler i e-postsignaturen

Överkryssad symbol

Observera att vi inte använder logotyper eller delar av logotyper i vår e-postsignatur. Den avskurna blågula symbolen som tidigare varit ett grafiskt element i Mittuniversitetets grafiska profil är numera utfasad.

E-postsignatur på svenska

e-post signatur

E-mail signature

e-mail signature