Taggar på miun.se

Spara favorit 27 sep september 2018

På miun.se använder vi oss av taggning som en alternativ navigering för att leda besökaren till mer intressant innehåll.

Att tagga innehåll på en webbplats innebär att man länkar ihop innehåll på olika webbsidor med hjälp av gemensamma ord/uttryck. Dessa förekommer som länkar, ofta längst ner på webbsidorna. Länken leder i sin tur vidare till en samlingssida för webbsidor som har taggats med samma ord/uttryck. På detta sätt skapas en alternativ navigeringsstuktur som förhoppningsvis leder besökaren vidare till fler intressanta sidor.

Varför använder vi oss av taggning?

Taggning är en relativt ny företeelse på vår webb. Taggning av webbsidor möjliggör en alternativ navigeringsstruktur som fokuserar på innehållet och möjligheten att utforska våra nyheter och annat intressant innehåll, som inte begränsas av vår traditionella webbnavigering. Taggning uppfyller med andra ord ett annat behov än den traditionella webbnavigeringen.

Taggning på miun.se

  1. Taggar är en alternativ och sekundär navigering som berör hela Mittuniversitetets webbplats, miun.se. Den fokuserar på innehåll och substans snarare än att utgå från Mittuniversitetets organisation, vilket tillgodoses av den "vanliga" webbstrukturen. Det är extra viktigt att särskilja taggningslänkar och webbplatsens generella navigering eftersom de olika navigeringstyperna tillgodoser olika behov.

  2. Vi undviker att taggar och vanliga webbsidor delar samma namn, detta för att det inte ska uppstå förvirring kring vad som är en taggningssida och vad som är en vanlig webbsida. I vissa fall byts en webbsida ut mot en taggningssida, till exempel sidorna för Mittuniversitetets forskningsämnen. Genom att ändra sidtypen som beskriver våra forskningsämnen till taggningssidor har vi möjlighet att utveckla innehållet med länkar till taggade sidor inom respektive forskningsämne. Det ger i sin tur ett mervärde för besökaren av dessa sidor eftersom man dels får läsa den information som tidigare fanns på den vanliga sidan men även får ytterligare material att ta del av.

  3. Taggar bör vara målgruppsanpassade med fokus på innehåll istället för organisatorisk tillhörighet. Vi bör med andra ord undvika taggar för centrumbildningar, avdelningar, projekt-webbar etc. Detta för att undvika dubbla sökträffar. Istället för att skapa taggar för organisatoriska enheter använder vi oss istället av vanliga länkar.

  4. Taggarna på Mittuniversitetets webb ska vara tydliga och särskiljande. Det får inte förekomma snarlika taggar eller duplikat eftersom det på sikt kan leda till urvattnat innehåll på taggningssidorna. Till exempel använder vi oss av taggen "turismvetenskap" men inte "turism".

  5. Eftersom miun.se är uppbyggd med två språk ska samtliga taggar finnas på svenska såväl som på engelska. Språkansvarig på kommunikationsavdelningen säkerställer korrekt översättning mellan språken.

  6. Ingen sida bör ha fler är 3–5 taggar. Om man använder sig av för många taggar riskerar de att döljas under mängden av taggar.

  7. På kommunikationsavdelningen finns två personer som är ansvariga för taggar. De är huvudredaktörerna för utbildnings- respektive forskningssidorna på miun.se. De överser taggningsnamn och övriga riktlinjer kopplat till taggar. Om det finns ett behov av att skapa ytterligare taggar, ska taggningsansvariga på kommunikationsavdelningen kontaktas. Du kan inte själv, som redaktör, skapa en egen tagg. Taggningsansvariga går regelbundet igenom taggningssidorna och tar bort de taggar som inte används eller bedöms vara irrelevanta.

Kontakt

Anders Mossing
Forskningskommunikation

Linda Andersson
Studentkommunikation