Varför ingen meny eller högermarginal?

Spara favorit

Vänstermenyn:


Om vi använder samma meny oberoende vilken typ av dator du använder så blir det lättare att hitta och att menyvägen visas gör det lättare att hitta tillbaka därifrån man kommer.

Högermarginal:


De som använder mobil och surfplatta får ingen högermarginal i dag och det gör att en del information hamnar långt ner på sidan för dem.

Om du inte har en högermarginal kommer texten visas på samma ställe oberende om du kollar på våra sidor från en mobil, dator eller Tv.