Blir det stor skillnad för mig som webbredaktör?

Spara favorit

Att redigera sidor kommer att ske på samma sätt som tidigare. Det är bara designen vi ändrar och eventuellt några mindre ändringar på blocken om det behövs på grund av den nya designen.