Ny design på webben

Spara favorit 5 jul juli 2019

Vi kommer under våren-sommaren-hösten 2019 byta design på miun.se. Här kan du följa arbetet, se skisser och ge synpunkter. Testa gärna den nya menyn och kolla in de nya sidorna.

Varför gör vi detta?

Nuläge

Användarundersökningar visar att besökare upplever vår webbplats som föråldrad och omodern.  Grundutförandet av dagens miun.se är ifrån 2013 och vissa mindre anpassningar har gjorts genom åren. Detta gör att vi idag har ett arv med oss från lång tid tillbaka gällande hur gränssnitten är byggda, vilket i sin tur innebär vissa begränsningar i förvaltningsarbetet. 

Under åren har dessutom behoven förändrats och idag finns medarbetarportal och diverse delwebbar inkluderade i lösningen. Inom kort kommer dessutom studentportalen inkluderas.  Studentportalen är ett eget projekt som inte kommer att vara klart när den nya designen lanseras.

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram en design för vår webbplattform (miun,se, medarbetarportal, studentportal) som är modern och som underlättar för besökaren att lösa sin uppgift och som samtidigt ska skapa en känsla för vad Mittuniversitetet är, d v s vara varumärkesbyggande. Vår webb är både en marknadsföringskanal och ett arbetsverktyg och designen behöver ta höjd för båda dessa syften.
Läs hela uppdragsbeskrivningenLyssna

Tidsplan

Januari – februari: göra skisser, visa upp den nya desigen och menyn och samla in synpunkter på skisserna.
Februari – maj: bygga den nya designen i vår testmiljö beta.miun.se
Juli: delar av den nya designen blir tillgänglig i en beta-version av miun.se och medarbetarportalen. Det gör att alla som vill kan se webbplatsen växa fram allt eftersom de nya tillämpningarna blir klara. Eftersom alla tillämplingar inte är klara kommer menyn att fungera bristfälligt och en hel del funktioner saknas. Gå in på beta.miun.se respektive mpbeta.miun.se
Augusti- September: Beta-versionen kompletteras med de delar som inte är klara och designen och menyn förbättras.
Oktober: buggar åtgärdas och designen förfinas
v44 - den nya designen lansras

Vad är det som är nytt?

Ny standardmeny på alla webbplatser

Vi har valt att ha samma meny på desktop (dator)  som på mobilt.
Meny till vänster, logotypen i mitten och personligt till höger samt att menyn alltid är tillgänglig.
Om du klickar på ditt namn i menyraden när du är inloggad hittar du dina verktyg, din personliga sida med mera.
Testa gärna menyn i vår protyp genom att klicka dig till Etour
När du har klickat på länken, testa att klicka dig fram till Etour genom att klicka följande väg på den nya menyn  "Forskning - Forskningscentrum - ETOUR". 

Forskningcentra får en egen meny

När du kommer till Etour ser du Etour's egna vänstermeny:
Klicka vidare på "Forskning - Pågående forskningsprojekt".
Etour och andra som i dag har en egen vänstermeny kommer att få en egen meny på det sätt som Etour har i exemplet.
Klicka sedan på "Tillbaka" för att komma till huvudmenyn.

Några exempel från andra:

  • Om du vill testa menyvalen har Umeå universitet en liknande variant

  • Meny till vänster, logotypen i mitten och personligt till höger samt att menyn alltid är tillgänglig hittar du även på Ica's webbplats.

Överblick av nya designen

Här ser du skisser på hur de nya sidorna kommer att se ut.
Om bilderna ser små ut kan du öka storleken på sidan. Det gör du längst upp till vänster. Ändra värdet till 70% så blir det mera läsbart

Jag vill veta mer

Vill du ha en visning av skisserna där vi berättar mer om upplägget eller om du har några synpunkter på designen. Kontakta Bengt.Nilsson@miun.se eller fyll i formulärtet.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Här hittar du de vanligaste frågorna om projektet

Allmänna frågor

Varför gör vi detta?

Den design vi har i dag är i grunden från 2013 då gjorde vi en ny responsiv webbplats som fungerar för mobiler.  Efter det har vi varumärketanpassad vår webb med  färg och lagt på ett nytt  tydligt typsnitt men grunden är webbplatsen den samma som vi skapade 2013.

1. Få en modernare design

Vi gör användarundersökningar varje år och jämför oss då med andra universitet. Vi ser att vi tappar i kategorin "snygg/ful" och "modern/föråldrad" så nu är det dags att ta ett omtag och göra en ny design för framtiden. 

2. Likadan meny och utseende överallt

 Det skall se likadant om du kommer till miun.se via desktop eller via mobil. I dag kommer nästan hälften av våra besökare till utbildningssidan via mobil.

3. En webbplats

I dag har vi 3 stora webbplatser: www.miun.se, studentportalen och medarbetarportalen. De som besöker oss ser alla våra webbplatser som en webbplats. De skiljer inte på t.ex . www.miun.se och studentportalen. Vi bör därför underlätta  att hitta på våra webbplatser och inte gå vilse bland de webbsidor vi har.

4. Mer personaliserat

Om du är student eller medarbetare skall då få tillgång till din personliga information på ett enkelt sätt oberoende vart du är.

Vad är tanken med den nya menyn?

Vi har valt att ha samma meny på desktop (dator)  som på mobilt.


Till vänster är det en "hamburgarmeny" och till höger ser du dina personliga saker som notiser och ditt namn i förkortad form.
Om du klickar på ditt namn hittar du verktyg, din personliga sida med mera.

Menyn ligger till vänster och där finner du även menyvalen. Tanken är att menyn alltid skall vara tillgänglig.
Ica's meny är ett exempel på det

Menyn fälls ut eftersom man gör valen i menyn. Testa gärna menyn i vår protyp att klicka dig till Etour genom att klicka menyvägen "Forskning - Forskningscentra- Etour".  Det är bara de menyvalen som är klickningsbara i vår protyp.

Umeå Universitet har en liknande variant som du kan testa för att få en bättre känsla för hur menyvalen fungerar.

Många webbplatser väljer att lägga upp menyer på liknande sätt som vi gör. Ica's meny är ett exempel på det

När skall det vara klart?

Under januari och februari kommer vi att göra om designen. Exempel görs i vårt protypverkyg och där är bara vissa delar klickningsbara.

Under resten av våren kommer vi att bygga upp den nya designen i vår testmiljö , wwwtest.miun.se. som du kan testa eftersom vi bygger.

I juni komer vi att släppa en beta-version den nya designen; beta.miun.se respektive mpbeta.miun.se där kan alla intresserade se den nya designen växa fram allt eftersom olika tillämpningar blir klara.

Lansering planeras ske vecka 44.

Vad är tanken med de nya sidorna?

Tanken är at få en "mindre tung webb" och få sidor som är mera luftiga och mer anpassade för mobilt bruk. Vi har även i användarundersökningar och på möten fått synpunkter på brister i utseendet som vi passar på att förbättra.

Ett exempel på detta är på utbildningssidan, där hamnar anmälningsknappen långt ner på sidan när man använder mobil och surfplatta. Detsamma gäller den personliga bilden och kontaktinformationen som man har på sin personliga sida.

Eftersom vi avskaffar högermarginalen och vänstermenyn så kommer webbplatsen att se likadan ut obereoende om du använder en mobil eller en vanlig dator.

 

Varför ingen meny eller högermarginal?

Vänstermenyn:


Om vi använder samma meny oberoende vilken typ av dator du använder så blir det lättare att hitta och att menyvägen visas gör det lättare att hitta tillbaka därifrån man kommer.

Högermarginal:


De som använder mobil och surfplatta får ingen högermarginal i dag och det gör att en del information hamnar långt ner på sidan för dem.

Om du inte har en högermarginal kommer texten visas på samma ställe oberende om du kollar på våra sidor från en mobil, dator eller Tv.

Var kan jag lämna synpunkter?

Det enklaste är om du fyller på med dina synpunkter i formuläret som finns på denna sida.

Om du vil vara med på ett möte eller vill ha en muntlig genomgång av projektet kan du skriva det under "Övrigt" så kontaktar vi dig

Hur testar jag den nya designen?

Om du vill testa menyn:
Testa gärna i vår protyp att klicka dig till Etour 
Testa att klicka menyvägen "Forskning - Forskningscentra- Etour".  Du kan klicka på allt som är markerat blått i menyn. Etour och andra som i dag har en egen vänstermeny kommer att få en egen meny på det sätt som du ser på Etour. Umeå universitet använder en liknande variant som du kan testa om du vill få känslan hur det ser ut på riktiigt

Om du vill kolla in utseendet på de nya sidorna:
Här ser du exempel på hur de nya sidorna kommer att se ut. Om bilderna ser små ut kan du öka storleken på sidan. Det gör du längst upp till vänster. Ändra värdet från 6 till 70% så blir det mera läsbart

Under våren kommer vi att släppa en testversion på vår testmiljö, wwwtest.miun.se där du kommer att kunna känna på den nya designen mer på riktigt.

För dig som är webbredaktör

Varför ingen högermeny?

De som i dag använder mobil och surfplatta får ingen högermeny och det gör att en del information hamnar långt ner på sidan. Om du inte har en högermarginal kommer texten visas på samma ställe oberende om du kollar på våra sidor från en mobil, dator eller Tv.

Exempel:
Du gör en sida där du lägger ett block längst upp i högermarginalen för att vill att besökaren skall se den informationen. Det ser bra ut på en vanlig dator men kommer långt ner på sidan om du använder en mobil eller surfplatta. 

Vad händer med informationen som i dag finns i högermarginalen i dag?

Den informaton som i dag finns i högermarginalen hamnar under den text du i dag har i mittenfältet d.v.s på samma sätt som det fungerar för mobiler och surfplattor i dag.

Vi rekommenderar dock at du som är webbredaktör tar och flyttar informationen från högermarginalen redan nu till mittenytan. Då ser du redan nu hur det kommer se ut och du slipper eventuella överaskningar som trots allt kan ske när vi byter design.

För även om informationen flyttas till mittenfältet så är det inte säkert att det alltid ser snyggt ut och oftast bör blocken bytas ut mot en rubrik och vanlig text när texten ligger i mittenfältet.

Blir det stor skillnad för mig som webbredaktör?

Att redigera sidor kommer att ske på samma sätt som tidigare. Det är bara designen vi ändrar och eventuellt några mindre ändringar på blocken om det behövs på grund av den nya designen.

99
10