Flytt av sidor från studentportalen

Spara favorit 5 jul juli 2019

För dig som vill veta mer. Här har vi skrivit ner tidsplan och mer info om flytten och hur det berör studenter, lärare och webbredaktörer.

Varför gör vi detta?

För att få all information samlad på ett ställe och för att underlätta för studenterna att hitta information kommer vi att flytta webbsidorna som finns under "Ny student- Stöd och service - och Arbetsliv" till www.miun.se
Vi kommer även att strukturera om webbsidorna så de blir lättare för studenterna att hitta det de behöver.

Detta är en del för att underlätta för kommande studentportalprojekt där vi kommer att avveckla Studentportalen som finns i Liferay och flytta in det till studentsidor på www.miun.se

De tjänster som finns i studentportalen i dag kommer inte att påverkas i detta läge utan de kommer att finnas kvar tills den nya studentportalen är färdigbyggd. Datum för den nya studentportalen är inte satt utan där väntar vi på några beslut men rimligtvis borde projektet vara igång senast 2020.

Förvaltningen har även fått i uppdrag att förenkla för studenterna att förstå vilket stöd de kan få, under vilka förutsättningar samt hur de gör för att få stöd. 
Biblioteket och Studenthälsan ser över hur vi organisatoriskt kan underlätta detta medan Infrastruktur och Kommunikation kikar på hur studenterna ska kunna hitta och förstå information kring stödet på bästa sätt. Att flytta webbsidorna är en del av detta.

Resultatet blir en ny startsida för studenterna där de hittar informationen på ett lättare sätt.

Vi flyttar bara ut textinnehållet, tjänsterna finns kvar som vanligt.

Flytten av sidorna kommer att ske den 10 juni - 28 juni. Flytten är förankrad hos Studentkåren, INFRA, KOM och FUS. 

v.35 (26-30 augusti) kommer vi att släppa en ny design som gör att du lättare kan gå mellan www.miun.se, student och medarbetarsidor.

För dig som  student.

När du är oinloggade kommer du att se en ny studentstartsida. När du loggar in i studentportalen ser du tjänsterna som vanligt men resten av innehållet är flyttat till den nya startsidan

Många av de tjänster som t.ex Ladok kräver inte att du loggar in i Studentportalen utan dess tjänster när du från den nya startsidan.

Du kommer att få bättre söksvar på det du letar efter. När Studentportalprojektet kommer igång, kan vi snabbare ge dig nya tjänster

För dig som webbredaktör

Fördelen för dig som är redaktör är att du uppdatera innehållet på ett ställe

Du behöver inte uppdatera både i Studentportalen och på www.miun.se

Du kan inte uppdatera dina webbsidor i Liferay/Studentpotrtalen under tiden 10 juni -28 juni.

Efter den 28 juni kommer sidorna att finnas på www.miun.se och de gamla sidorna tas bort från Liferay under hösten. Sidorna får ligga kvar en stund så att de som har sparat sidorna som favoriter/bokmärken blir uppmärksamma om att sidorna har flyttat till www.miun.se.

Du som inte har redigerat i Episerver tidigare kommer att erbjudas en kurs EPiServer vilket är det verktyg vi använder för att redigera på www.miun.se

 

För dig som lärare

 Alla tjänster som i dag finns i Studentportalen ligger kvar i Studentportalen och kommer inte beröras av flytten av webbsidorna så där kommer allt att vara som det är idag dvs ingen skilllnad. 

Flytt av tjänster kommer att ske först i kommande Studentportalsprojekt. Vilket blir först troligtvis nästa år.

Många av de studenttjänster som finns i dag som t.ex Ladok finns i dag utanför Studentportalen och berörs ej av kommande studentportalprojekt.

Vi kommer v.35 släppa en ny design som gör att det blir mindre hopp mellan olika sajter. Den nya designen gör att www.miun.se, medarbetarportalen och nya studentportalen blir ”samma ställe”. Det gör att det kommer att bli lättare att gå emellan medarbetare och studentsidorna. Läs mer om den nya dsignen på www.miun.se/nydesign 

 

Tidsplan för flytt av webbsidorna

V21  (20-24 maj)

 • Utskick till lärare, prefekter, avdelningschefer, kansli
 • Medarbetarinfo läggs ut
 • Vi svarar på frågor ev. Möten
 • Genomgång av sidor, va skall de ligga i strukturen

V22 (27-31 maj)

 • Vi svarar på frågor.
 • Genomgång av sidor, var skall de ligga i strukturen

v.23 (3- 7 juni)

 • Medarbetarinfo - om att vi påbörjar arbetet med flytten

v.24- 26 (10 -27 juni)

 • Flytt av sidor
 • Redaktörer kan gå in och titta på hur långt  vi har kommit i arbetet

28 juni

 • Lansering av den nya studentsidan
 • Justeringar på Studentportalens startsida
 • Skriva in text i Studentportalen att sidorna har flyttat
 • De gamla sidorna döljs
 • De gamla sidorna får en widget om att vi har flyttat

V27-34 (1 juli - 23 augusti)

 • Justeringar av innehåll 
 • Svara på feedback

 

v.44 (28 okt - 1 nov)

Hösten 2019

 • Borttagning av de gamla webbsidorna på Studentportalen