Digitalt råd

Spara favorit 28 sep september 2016

Det digitala rådet ansvarar för att säkerställa att utvecklingen av de digitala kanalerna sker i linje med Mittuniversitetets övergripande mål.

Det digitala rådet ska bestå av systemägare för de digitala kanalerna och arbetsverktygen, IT chefen och en studeranderepresentant. Fler roller kan vara adjungerande.

Ansvaret innebär att det digitala rådet ska delta i prioriteringsarbetet på strategisk nivå

Det digitala rådet ska träffas två gånger per år.

Vill du veta mer om det digitala rådet. Kontakta Kicki Strandh