Tecken som kan trassla

Spara favorit
  • Bindestreck - Används vid avstavning, vissa sammansättningar – fr.a. vid sammansättning av svenska och främmande ord, vid underförstådd orddel.

  • Citattecken ” ” Skrivs intill texten de omger utan mellanslag.

  • Enkla citattecken ’ ’ Används runt citat i citat samt runt uppgift om ett ords betydelse.

  • Et-tecken & Används i vissa firmanamn och litteraturuppgifter. Får ej ersätta ’och’ i löptext.

  • Tankstreck – Används bl.a. vid paus, inskjuten förklaring, tillägg, omfång och som tecken mellan huvud- och underrubrik. Observera att tankstreck används i betydelsen ’från …till’. Se under ”Övriga knepigheter”.